Begin van de maand vond de tweede editie plaats van het 'Control Tower' event dat we samen met LogiXperience en IDS organiseren. Ditmaal op grote hoogte (10e verdieping) van de Innovatoren in Venlo. En net als de eerste sessie -in de oude verkeerstoren op Schiphol- wederom een geslaagde middag met veel informatie en discussie rondom het onderwerp. Hierbij een indruk van dit hot topic event.

Diversiteit

Doelstelling van de events is om partijen bij elkaar te brengen, te discussiëren over Control Towers, onduidelijkheden weg te nemen en samen te komen tot nieuwe inzichten. Met de aanwezigheid van verladers, logistiek dienstverleners en aanbieders van kennis en oplossingen is er een groot aantal inzichten vertegenwoordigd, hetgeen in het bespreken van stellingen garant staat voor stevige gesprekken. Resultaat van het eerste theoretische blok is dat de aanwezigen doorhebben dat je een Control Tower kan zien als een bedrijf/afdeling, een systeem, een filosofie en wellicht nog meer. 

Control Towers 'ohne Ende' en de weg naar Rome

In het verlengde van het artikel van Pieter Jongens op Logistiek.nl, zien wij ook dat er wel een bepaalde hype rondom Control Towers is en er partijen zijn die de term wel erg gemakkelijk inzetten. Zo heeft een van de verladers die bij de eerste sessie aanwezig was, na afloop gekozen voor de Control Tower van zijn transporteur. Het is onduidelijk in hoeverre dit voorbeeld verder gaat dan de dienstverlening die je van een LDV moet kunnen verwachten?

Een tweede punt realiseerde ik me na het lezen van een tweet van één van de deelnemers aan de tweede editie: 'Control Towers: veel verschijningsvormen, maar weinig cross-chain'. Met name met het oog op regie heerst er een soort beeld betreft het doel waar we naar streven. Is dit doel -Cross Chain Control Centers die meerdere ketens regiseren- in de meeste gevallen wel reëel? Moet iedereen naar 'Rome'?

Bundelen!

Organisaties als Dinalog en POM leggen de nadruk sterk op bundelen/horizontale samenwerking en de voordelen ervan staan natuurlijk niet ter discussie. Waar ik wel vraagtekens bij zet is de manier waarop de jam samen met de luiers in een vrachtwagen terecht komen en welke afsrpaken en systemen de basis vormen voor samenwerking. Verliest de organisatie niet een stuk flexibiliteit als je samenwerking in ingewikkelde contracten gaat vastleggen?

De echte keuzes m.b.t. Control Towers

Tijdens de workshop hebben we de deelnemers niet alleen willen wijzen op de keuze tussen een aantal alternatieven; we hebben ze ook willen wijzen op het belang en de gevolgen van hun keuzes. Als een organisatie een Control Tower associeert met outsourcing dan moet men zich ook afvragen in hoeverre je alle facetten van een Tower echt buiten de deur wil plaatsen. En wat doet de gekozen opzet met de afhankelijkheid van andere partijen op langere termijn? Is de keuze voor een Control Tower tot een faillisement u scheidt?

Volgende ronde later dit jaar!

Let op de aankondiging van de volgende editie van het event. Geïnteresseerden mogen zich alvast melden door het contactformulier in te vullen op onze website.

Wilt u onderdeel zijn van de discussie rondom Control Towers meld u aan voor de SCM Control Towers groep op LinkedIn.

Bekijk hier de fotoreportage van het event.

Add comment

Security code
Refresh