Op donderdag 29 november organiseerde Quyntess in samenwerking met IDS Supply Chain Executors en LogiXperience voor het eerst de themasessie Control Towers op een zeer inspirerende locatie op Schiphol-Oost.

Na het welkomstwoord door LogiXperience, werden ruim 30 enthousiaste vakspecialisten in de oude luchtverkeerstoren toegesproken door Rob Spaans, de voorzitter van Air Cargo Netherlands (ACN). Deze brancheorganisatie is opgericht om de prestaties in de luchtvracht op en rond Schiphol te verbeteren. Met haar actieve rol in het e-Freight initiatief van IATA zorgt ACN voor de ketenintegratie tussen alle partijen die betrokken zijn bij de luchtvrachtafhandling op Schiphol.

Aansluitend op het Air Cargo Control Tower voorbeeld van ACN, presenteerde Quyntess samen met IDS een theoretisch kader rondom Supply Chain Control Towers. Door middel van diverse voorbeelden, zoals van TX Logistik en MAN Truck & Bus, werd getoond hoe Control Towers succesvol in de praktijk kunnen worden uitgerold. “We merken dat er bijzonder veel aandacht uitgaat naar de inzet van een Control Tower binnen de keten,” zegt Roeland Vermeulen, Senior Business Consultant bij Quyntess. “Er wordt vooral gezocht naar houvast om een Control Tower op een zodanige manier in te richten, zodat brede uitrol in de hele keten mogelijk is.”

Tijdens de interactieve workshop hebben de deelnemers vanuit verschillende industrieën hun kennis over en ervaringen met het onderwerp gedeeld. Diverse partijen hebben binnen hun eigen keten al stappen gezet op het gebied van Control Tower toepassingen en dat leverde interessante inzichten en discussies op. In kleine groepen werd stilgestaan bij de definities van een Control Tower en de eisen waaraan moet worden voldaan. Uiteindelijk waren alle deelnemers het ermee eens dat naast een goede mindset binnen de eigen organisatie ook een goede voorbereiding noodzakelijk is om een Control Tower succesvol te kunnen maken.

Quyntess kijkt samen met medeorganisatoren IDS en LogiXperience terug op een geslaagde sessie die door de deelnemers beoordeeld is met een uitstekend rapportcijfer van een 8,3. “Dit was een zeer verhelderende sessie over een voor mij nog onbekend onderwerp dat aanknopingspunten biedt voor mijn eigen organisatie”, aldus Marjolijn van Boven, Manager Supply Chain Solutions & e-Business bij Eriks B.V.

Vanwege de grote belangstelling, is besloten een extra sessie te organiseren op donderdag 7 februari. Deze sessie zal vanaf 14.30 uur plaatsvinden op de nieuwe vaste locatie van LogiXperience: de InnovaToren te Venlo (op het Floriade terrein). Voor geïnteresseerden is nog plaats beschikbaar en kosteloos inschrijven kan hier.

Bekijk hier de foto's

Foto's van deze sessie zijn te bekijken via onze Facebook pagina.