Na maanden van voorbereidingen en gesprekken met verschillende partijen is de kogel door de kerk. Vanaf 2013 vindt het experience center op het gebied van logistiek en supply chain zijn vaste onderkomen in het Atrium van de InnovaToren te Venlo.

Atrium van de InnovaToren

Begin 2012 is LogiXperience, via NV Industriebank LIOF, in contact gekomen met Development Company Greenport Venlo, gemeente Venlo en de provincie Limburg. Na enkele verkennende gesprekken is besloten om te onderzoeken óf en zo ja op welke wijze LogiXperience zich zou kunnen vestigen in Venlo. Als snel kwam het terrein van Greenport Venlo aan de orde. LogiXeperience sluit naadloos aan bij deze gedachte vanwege het feit dat LogiXperience onderwijs, onderzoek en ondernemers samenbrengt. In de InnovaToren continueert LogiXperience het organiseren van demonstratiesessies. tot nu toe vonden de sessies plaats bij belangenbehartiger EVO te Zoetermeer en in het Logistiek Facilitair Centrum (LFC) te Venlo. In de periode bij de EVO werden de sessies bezocht door ruim 900 bezoekers. Op de huidige locatie in het LFC verwacht LogiXperience 2.000 bezoekers te trekken.

Vanaf 2013 ligt LogiXperience, evenals de provindie Limbur en de logistieke hotspot regio Venlo, midden in de grensoverschrijdende technologische topregio tussen de belangrijkste Nederlandse en Belgische 'port of enties' en het Duitse achterland.

Bezegeling

Remco Overwater, directeut Dinalog, is blij met de vestiging van LogiXperience in Venlo. "Het is goed voor LogiXperience dat het zich definitief kan vestigen. Venlo is een belangrijke logistieke hub, waar LogiXperience een waardevolle bijdrage kan leveren bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het Kennisdistributiecentrum waat ook Dinalog bij betrokken is."

Dat het de gemeente Venlo er veel aan gelegen is dat LogiXperience zich vestigt in Venlo blijkt uit het warme welkom waarmee LogiXperience is ontvangen. Stephan Satijn, wethouden Economische Zaken en Onderwijs van de gemeente Venlo: "LogiXperience heeft sinds de start van haar 2e pilot hier in Venlo bewezen dat het in staat is om toonaangevende workshops te organiseren met internationale uitstraling. Wat ons als regio bijzonder aanspreekt is dat LogiXperience met haar partners beschikt over werkende demonstratie opstellingen. Deze omgeving stellen zij inmiddels ook al succesvol beschikbaar aan hogescholen zodat zij op hun beurt het onderwijs nog beter kunnen laten aansluiten op de praktijk. Dit past uiteraard bijzonder goed in onze gezamenlijke filosofie over kennisontwikkeling. Wij zijn als regio ook bijzonder trots dat LogiXperience uiteindelijk voor Venlo heeft gekozen."

Meer over LogiXperience® 

LogiXperience® wil dé permanente ontmoetingsplaats zijn waar vraag en aanbod van toegepaste kennis, oplossingen en diensten met de focus op de logistiek en Supply Chain onpartijdig en op uitdagende, inspirerende wijze bij elkaar worden gebracht. 

Bekijk hier de sfeerimpressie en ervaar LogiXperience zelf!