De leden van de nieuw gevormde Europese E-invoicing Service Providers Association (EESPA) hielden hun eerste jaarlijkse algemene vergadering op 13 december en engageerden zich via de associatie tot de promotie van elektronische facturering in heel Europa. EESPA is een sector organisatie voor de snel evoluerende elektronische facturatie sector en fungeert als een platform voor samenwerking van de leden rond niet competitieve onderwerpen.

De EESPA samengesteld uit de 37 dienstverleners, waaronder ook onze partner en B2B Integratie Specialist Crossgate. Op de vergadering werd Esa Tihilä van Basware Corporation verkozen als eerste voorzitter van EESPA. Hij zal worden ondersteund door Charles Bryant van OB10 als vice-voorzitter en negen leden van het Uitvoerend Comite, die een breed scala van Europese elektronische facturatie aanbieders vertegenwoordigen.

Door middel van elektronische facturatie vervangen organisaties papieren facturen door elektronische transacties om kosten te besparen, betalingen te versnellen, CO2 uitstoot te verminderen en transparantie en liquiditeitte verbeteren.Gegeven de besparingsmogelijkheden voor ondernemingen van alle groottes, wordt een toename in adoptie van 30% - 40% per jaar waargenomen bij zowel het bedrijfsleven als de consumentenmarkt.

De groeiende gemeenschap van de dienstverleners speelt een belangrijke rol in het leveren van oplossingen en on-boarding van factuurverzenders én - ontvangers. De promotie van elektronische facturatie en supply chain automatisering zijn belangrijke prioriteiten binnen de EU Digital en Single Market agenda.

De belangrijkste doelstellingen van EESPA ten behoeve van deze evoluerende markt zijn onder meer:

1. Het bevorderen van interoperabiliteit en het creëren van een interoperabel eco-systeem

2. Het promoten en ondersteunen van elektronisch factureren 

3. Het vertegenwoordigen van de sector, deelname aan het het politieke debat en het aanbevelen van ‘best practices’ binnen de relevanteEuropese fora

4. Het verlenen van diensten aan haar leden

Gebaseerd op open en transparante toelatingscriteria, staat EESPA open voor nieuwe leden die elektronische facturatie diensten aanbieden. EESPA voorziet ook de lancering van een Associate Member Programma.

PERSBERICHT