Het kabinet heeft met het bedrijfsleven afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen. De Rijksoverheid zal voortrekkersrol vervullen om e-factureren in Nederland definitief op de kaart te zetten en te zorgen dat bedrijven en medeoverheden versneld op e-factureren overgaan.

digipoort

Quyntess introduceerde als eerste een standaardkoppeling die gebaseerd is op SAP's eigen oplossingen in 2013. Deze On Demand koppeling ontzorgt partijen en stelt ze in staat om met een minimum aan wijzigingen mee te schakelen met de digitale overheid.

In het kader van een duurzamere en digitale overheid en het versnellen van de transitie van papier en PDF naar elektronische gegevensuitwisseling, wordt het gebruik van Digipoort en DigiInkoop (het digitale platform van de overheid dat beheerd wordt door Logius) steeds belangrijker. Om een snelle adoptie naar een digitale overheid te kunnen realiseren steunt Logius meer en meer op intermediairs en softwareleveranciers.

Digipoort

De opkomst van nieuwe diensten en technologiën als Quyntess Interchange Service neemt een aantal van de traditionele drempels weg en stelt organisaties in staat veel gemakkelijker digitaal zaken te doen via Digipoort. De benadering achter QIS maakt het mogelijk om waarde toe te voegen voor leveranciers zonder dat deze zelf moeten investeren in de koppeling naar UBL 2.0 of een ebMS connectie moeten bouwen en laten certificeren.,. Met een groot aantal SAP klanten, legt biedt QIS de infrastructuur om facturen via de Digipoort te sturen sturen of Orders vanuit DigiInkoop te ontvangen.

Deze oplossing wordt On Demand aangeboden met een volledige business-to-business integratie met het SAP core systeem: Als leverancier heeft u enkel 1 technische koppeling nodig. Uiteraard is dit koppelvlak gecertificeerd en voldoet aan alle Digipoort eisen voor certificaten en gegevensuitwisseling zonder dat leveranciers hiervoor zelfs iets hoeven te doen. Met het inzetten van de Quyntess koppeling leggen bedrijven ook meteen de basis voor uitbreiding naar andere digitale stromen zoals bijvoorbeeld DigiInkoop.

Wat zijn uw voodelen?

  • On Demand of On Premise
  • Geen ebMS conversie nodig voor Digipoort
  • e-Facturen ontvangen in eigen (iDoc) formaat
  • Efficiëntere factuurverwerking
  • Koppeling ook bruikbaar voor uitrol naar DigiInkoop
  • SLA dekt wijzigingen in berichtspecificaties
  • Verwerking van G2G factuurstromen
  • Bruikbaar voor andere informatiestromen

Heeft u als leverancier interesse om berichten uit te wisselen via Digipoort? Quyntess zorgt voor een eenvoudige koppeling vanuit uw eigen SAP omgeving naar de Digipoort. Meer informatie kunt u vinden op www.quyntess.com/e-invoicing.

Heeft u ook nieuwe contracten met de overheid per 1 januari waar u graag een factuur voor wilt sturen?

By Melvin Tiao (@0Melvin)